sobota, 25 października 2014

Czu czu

Czujesz?
Ziemia drży.
Tysiąc kilometrów stąd lawina błotna zakryła niemowlę.
Nikt nie płakał w znanym języku,
nie tańczył i nie szarpał włosów.

Czu czu z Siemiatycz,
leśna dziewczynka, włosy płowe,
sukienka do kolan,
 za plecami drzewa, bloki.
Ostatni raz zgubiła spinkę.


I tylko echo woła hi hi
i tylko łoskot brzmi dumnie,
bo wodospad wysoki,
a morze łez płaskie

jak amnezja.

1 komentarz:

  1. http://wiadomosci.onet.pl/swiat/kataklizm-na-sri-lance-dziesiatki-osob-zasypanych-zywcem/jdqlv

    "Kataklizm na Sri Lance. Dziesiątki osób zasypanych żywcem
    Ka­ta­klizm na Sri Lance. We­dług lo­kal­nych służb nawet 300 osób jest za­gi­nio­nych w wy­ni­ku osu­nięć ziemi. Tym­cza­sem mi­ni­ster za­rzą­dza­nia ka­ta­stro­fa­mi Ma­hin­da Ama­ra­we­era mówi, że około 100 osób zo­sta­ło za­sy­pa­nych żyw­cem. - Nie ma szans, by prze­ży­ły - po­wie­dział."

    [*]

    OdpowiedzUsuń